Operationen 

Vid operationen kommer Hugos dåliga klaff att bytas. Som vi skrivit tidigare (under ”info om opertionen”) finns flera alternativ, och läkarna har nu bestämt sig för vad de ska göra. Det blir en Ross-operation. De tar bort Hugos aortaklaff och ersätter den med hans egen pulmonalisklaff som är en likadan klaff. Denna egna klaff, som nu blir hans aortaklaff, kommer att växa med Hugo och kommer förhoppningsvis aldrig att behöva röras igen (men man ska aldrig säga aldrig, det förekommer att den måste bytas igen), vilket är bra då denna klaff sitter i hjärtats bakre del och är svår att komma åt, det blir en stor operation. Hugos pulmonalisklaff kommer att ersättas med ett homograft, en klaff från ett dött barn. Denna klaff är död och består bara av döda celler, men den fungerar utmärkt ändå. Eftersom denna klaff inte lever så har den kunnat sparas under längre tid än levande organ som måste transplanteras med en gång. Detta gör att de här i Göteborg kan ha ett lager med klaffar och läkaren beställer det han behöver. Eftersom klaffen är död finns ingen risk för bortstötning och Hugo kommer inte att behöva äta medicin. Däremot kommer hans kropp att känna att klaffen är främmande och den kommer därför att förkalkas. Denna klaff kan pga detta komma att behöva bytas redan om ett år, men det kan även dröja tills han är i tonåren. Dessutom kommer denna klaff inte att växa med Hugo eftersom den inte lever. Alltså måste den någon gång bytas till en större. Troligen väntar alltså flera operationer. Att sedan byta denna pulmonalisklaff blir inte en lika stor operation då den sitter i främre delen av hjärtat och är lättare att komma åt. 


Det blå är pulmonalis och det röda aorta

En annan anledning till att aortaklaffen är svår att byta är att från aortan, alldeles ovanför klaffen avgår hjärtats kranskärl, hjärtats egna blodkärl som förser hjärtat med blod. Blodet pumpas alltså genom aortaklaffen dels ut i kroppen men även ut i kranskärlen som gör att hjärtat får det syrerika blod som det behöver för att fungera som kroppens stora pump. När aortaklaffen byts måste kranskärlen klippas loss och sedan sys fast i den nya klaffen. Ett kranskärl är ca 1,5 mmtjockt och det måste hamna på exakt rätt ställe. Hamnar något kranskärl 1 mm fel måste det klippas loss igen och sys fast på ett nytt ställe. Detta med kranskärlen gör att operationen kommer att bli komplicerad och ta lång tid.