Aortastenos

Aortastenos är en förträngning i kroppspulsåderns klaffar, vilket gör att de inte kan öppnas fullt. Denna typ av fel innebär extra belastning på vänster kammare där hjärtmuskeln ökar i storlek och därmed ökar risken för svikt i den kammaren. Kroppspulsådern kan vidgas strax bakom förträngningen.

Lindriga aortastenoser kräver ingen åtgärd, men övriga opereras.

Aortastenos är ett av de få hjärtfel där man behöver vara något försiktig vid fysisk ansträngning, även när man är fri från symptom. Det finns dock många lindriga fall där man kan leva helt normalt, kardiologen vet vad som gäller för ditt barn.