Återbesök i Göteborg 12/12-06

Så var det då dags för återbesök igen. Med tanke på att det inte såg så bra ut förra gången så borde vi varit nervösa, men konstigt nog var vi inte det.

Dagen innan hade jag packat våra väskor eftersom vi inte visste vad som skulle ske vid återbesöket. Vi var båda ganska övertygade om att vi skulle bli inlagda på sjukhuset. Sist sa läkaren Anders att det eventuellt skulle visa sig att medicinering behöver sättas in och att det då blir några dagar på sjukhuset för att prova ut medicinen. Vi visste ju inte om detta beslutas att göras akut vid återbesöket, eller om vi kan få en ny dag och tid då inläggning kommer att ske. Visar det sig att hjärtat är väldigt dåligt kan det ju tänkas att det blir en akut operation. Har vi riktig, riktig tur är läget oförändrat sedan sist och vi får åka hem. Men, som sagt vi var övertygade om att vi skulle få stanna. Fem väskor hade vi därför med oss, skötväska, kameraväska, min väska, Fredriks väska och Hugos väska med hans finaste kläder och favoritleksaker.

 
i väntrummet

Hugos läkare Anders hade semester och vi hade därför Thomas istället. Även två läkarkandidater var med för att lyssna på Hugos hjärta, att kunna höra olika typer av blåsljud är tydligen en konst! Hugo var så duktig och låg  stilla under ultraljudet. Han var fascinerad av datorskärmen och av stetoskopet. Av en sköterska fick Hugo en kylskåpsmagnet i ”prasselplast” att hålla i handen för att han inte skulle ta doktorns grejor. Även ett EKG gjordes. Efteråt berömde läkaren Hugo för att han varit så duktig. Det brukar vara hopplöst att göra UL i den åldern, men Hugo var både stilla och glad!

Resultatet visade sig vara ganska oförändrat sedan sist. Läkaren tycker att vi ska gå på kontroller var tredje månad det kommande året, och eventuellt ska Hugo göra en katetrisering till våren, då en kateter förs in i hjärtat genom en ven i ljumsken. I hjärtat mäts trycket över klaffen och man får på detta sätt mycket tydligare värden än vid ett UL. Katetriseringen kan förhoppningsvis ge svar på när en operation med klaffbyte måste göras. Hugo sövs vid en katetrisering och det är trots allt en operation, även om de inte skär upp bröstkorgen, så nervöst kommer det att vara. En katetrisering kan leda till stora komplikationer och även till döden, även om det är ovanligt. Under ballongsprängningen kan ni läsa om komplikationerna. En katetrisering går till på ungefär samma sätt som en ballongsprängning fast utan ballongen, därför att komplikationerna samma.

Möjligen kommer Hugo ganska snart att få börja med medicinering mot läckaget i klaffen, för att fördröja ett klaffbyte.

Läkaren ville dock inte ta detta beslutet ensam, utan han vill diskutera Hugo med sina kolleger på ett möte i morgon (13/12). Han återkommer till oss, via telefon i morgon, och berättar hur de har tänkt gå vidare med Hugo.


Efteråt var det McDonalds och kurragömma

Helt otroligt! Vi får åka hem!!! Antagligen får vi några lugna månader till med Hugo hemma! Vi missar inte luciatåget som Hugo och de andra barnen i föräldragruppen ska ha i morgon, då Hugo ska vara tomte! Vi får också fira Hugos första jul utanför sjukhus! Vi har varit lite oroliga för att missa detta.